Persoonlijke doelen

Persoonlijke doelen zijn de leidraad om te ontwikkelen. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Samen ontdekken we de wereld om ons heen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied.

Lees verder
Sluiten

Persoonlijke doelen

Op het Kompas moet iedereen mee kunnen. Dat houden wij scherp in de gaten. Wat zijn de behoeftes van een kind en hoe sluiten we daarop aan? Dat begint bij ouder-kindgesprekken die wij gezamenlijk voeren. Kinderen zijn daardoor eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Maar het kan ook zo simpel zijn als het kiezen van de juiste leerplek. Werkt een kind het best aan een statafel, in een treinbankje of stilteplek of op een wiebelkruk of balansbord? Kies maar! Als een leerling moeite heeft met het lesprogramma, geven onze leerkrachten extra instructie of gaan de kinderen praktisch aan de slag. Gaat het hem of haar juist makkelijk af? Onze meerbegaafde leerlingen worden uitgedaagd in de verrijkingsklas, waarbij ze op een thematische manier verdieping van de lesstof krijgen. Zo nodig schakelen we externe deskundigen in voor aanvullende begeleiding.

Groepsdoorbrekend werken

Niveau 1/2/3

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en het onderwijs moet daar zo passend mogelijk op aansluiten.  Het ene kind heeft al interesse in letters en het andere kind heeft nog sterk de behoefte om spelend te leren. Niet alle kinderen zijn op hetzelfde moment toe aan dezelfde lesstof en daarom werken wij op Het Kompas in groep 1 t/m 3 groepsdoorbrekend.

Met deze manier van werken wordt de onderwijskwaliteit verbeterd. Kinderen krijgen les op hun eigen niveau en kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot. De kinderen leren in een rijke leeromgeving waarin een flexibele organisatievorm zeer belangrijk is.  Er is ruimte voor individuele aandacht, samenwerken en werken in groepjes.

Een manier van werken die prachtig aansluit bij de missie en visie van Het Kompas.

Groep 4 t/m 8

In groep 4 t/m 8 werken wij ook groepsdoorbrekend. Dit houdt in dat de kinderen niet alleen in hun eigen groep werken, maar ook groepsoverstijgend, dus in een andere groep. Dit doen wij tijdens de vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en lezen.

Alle kinderen starten de dag in de eigen groep. Als het rekentijd is worden de kinderen verdeeld over de lokalen, waar de leerkrachten de kinderen, op het niveau waarin zij zitten, instructie en verwerking aanbieden volgens de rekenmethode. Zo is er meer ruimte en gelegenheid voor differentiatie, verlengde instructie, verdieping en aanbod dat op dat moment nodig. De kinderen kunnen zo meer gepersonaliseerd de lesstof verwerken.

Om de ontwikkeling van leerlingen bij te houden hebben wij ons eigen administratiesysteem ontwikkeld, Klassistent.